+37068719540
Tai žemės sklypų ribų formavimas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas, padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą, suformuojant sklypą prie nuosavybės teise valdomų pastatų. Formuojant žemės sklypus nustatomos ir paženklinamos žemės sklypų ribos, nustatomos žemės naudojimo sąlygos, ūkinės veiklos apribojimai ir servitutai, kartografuojamos žemės naudmenos, nustatoma žemės sklypų vertė.

Reikalingi dokumentai:

  • žemės sklypo planas;
  • žemės sklypo teisinė registracija;
  • pastatų išdėstymo schema;
  • topografinis planas;
  • išduoti leidimai ir reikalavimai;
Uždaryti meniu
Skambinkite