+37068719540
Pasibaigus bet kokio pastato ar namo statybai, jis turi būti užregistruojamas, o savininkui suteikiami nuosavybės dokumentai. Kad tai būtų padaryta, reikalingas statybos pridavimas. Tai yra statinio tinkamumo naudojimui pripažinimas, kuris įvertinimas gaunant Statybų inspekcijos deklaraciją ir Registrų centro išrašą apie baigtą statybą –taip, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.Jei norite sutaupyti savo brangų laiką, patikėkite šį darbą mums. Mes siūlome pilną pastato pridavimo  paslaugų paketą, į kurį įeina visų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus reikalingų dokumentų tvarkymas, norint 100% įteisinti ir įregistruoti baigtinę statybą.

Namų pridavimui (statybos užbaigimo procedūrai) reikalingi šie dokumentai:

 
 • Statybų leidimo kopija;
 • Statinio projekto kopijos kompiuterinė laikmena;
 • Statinio kadastro duomenų bylos (-ų) kopija;
 • Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų kopijos;
 • Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus, kopijos;
 • Žemės sklypo bendraturčių rašytinių sutikimų kopijos; (kai tokie yra)
 • Rašytinių pritarimų kopijos;
 • Kitų žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytinių sutikimų kopijos; (kai neišlaikyti normatyviniai atstumai nuo sklypo ribų)
 • Statinio paveldėjimo teisės liudijimo kopija; (kai pateikia paveldėtojas)
 • Statinių geodezinės nuotraukos;
 • Pastatų energinio naudingumo sertifikatas;
 • Pastatų garso klasifikavimo protokolai;
 • Pažyma apie statinio atitiktį projektui.
Uždaryti meniu
Skambinkite