+37068719540

Pranešimas apie statybos pradžią – pirmasis ir būtinas žingsnis prieš pradedant statyti, rekonstruoti, griauti ar atnaujinti (modernizuoti) pastatus.

Primename, kad statytojai, planuojantys statyti naujus ar rekonstruoti, griauti ypatinguosius ir neypatinguosius statinius ar atnaujinti (modernizuoti) statinius, informaciją apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją VTPSI turėtų pranešti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos pradžios (iš VTPSI tiklalapio).

Planuojančius pradėti statybos darbus, o taip pat ir juos vykdančius, bet pamiršusius laiku pateikti pranešimą, siūlome statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo  paslaugas pranešimui apie darbų pradžią, parengiame dokumentus ir pateikiame į statybos inspekcijos informacinę sistemą “INFOSTATYBA”.

Uždaryti meniu
Skambinkite