+37067073041
Atliekame išsamius pastatų energinio naudingumo klasės skaičiavimus rengiamiems įvairios paskirties pastatų projektams. Pastato energinio efektyvumo skaičiavimai atliekami licencijuota  programa.Visi skaičiavimai atitinka reikalavimus. Atliktų skaičiavimų duomenys yra skaičiuojami kiekvienam pastatui individualiai, pasitelkiami renkantis statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas bei šilumos šaltinius.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo eiga:

1. Užsakovas pateikia prašymą sertifikuoti pastatą;
2. Sutarties pasirašymas;
3. Užsakovo pateiktų dokumentų patikrinimas (pastato projektas (techninis ar darbo), kadastrinių matavimų byla ir t.t.);
4. Pastato apžiūra;
5. Duomenų apie pastato būklę surinkimas ir pateikimas suderinimui su Užsakovu;
6. Energinio naudingumo skaičiavimas;
7. Sertifikato pateikimas Užsakovui:
  • Pastato energinio naudingumo sertifikatas;
  • Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai;
  • Priemonių sąrašas pastato energiniam naudingumui gerinti; 
8. Sertifikato registravimas Statybos produkcijos ir sertifikavimo centre;
Uždaryti meniu
Skambinkite