+37067073041
Pastatų kadastrinių matavimų metu nustatomi tiklsūs statinio kadastro duomenys: apskaičiuojami plotai, tūriai, nurodomos statybinės medžiagos, apskaičiuojami baigtumo procentai, parengiama statinio kadastrinių matavimų byla.
 
Statinių (pastatų, patalpų) kadastriniai matavimai atliekami statiniams (juos pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius), kuriems Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas statybos leidimas ir pripažinimas tinkamais naudoti.
 
Kadastriniai matavimai atspindi daikto dydį, fizinę būklę, turto vertę, buvimo vietą (adresą) ir kitus objekto rodiklius, taip pat fiksuojamus nekilnojamojo turto pakitimus.
Kadastrinių matavimų paslaugą sudaro nekilnojamojo turto kadastro duomenų surinkimas ir kadastrinių matavimų bylų parengimas.

 

Atliekant statinių, pastatų, inžinerinių tinklų kadastrinius matavimus (inventorizaciją) reikalingi šie dokumentai:

  • Projektas (jei statyta pagal projektą su leidimu statybai);
  • Sena kadastrinių matavimų byla (jei tai jau registruoti daiktai);
  • Nuosavybės pažymėjimas;
  • Sklypo planas su posūkio taškų koordinatėmis, jei yra atlikti sklypo kadastriniai matavimai;
  • Įsakymas dėl adreso suteikimo, jei adresas lig šiol dar nebuvo suteiktas.
Uždaryti meniu
Skambinkite